Hersylia

12 tekstów – auto­rem jest Her­sy­lia.

` na raz dwa trzy zam­knę oczy, a wy uda­cie,że nie istnieję. 

myśl
zebrała 6 fiszek • 23 grudnia 2010, 11:32

Nie is­totne, miło,że mnie lu­bisz, ale jak sam widzisz może jed­nak na to nie zasługuję. Może po­za ład­nym wyglądem nie ma we mnie nic dob­re­go .. I może fak­tycznie jes­tem większym skur­wielem niż Ty, nig­dy nie wiadomo. 

myśl
zebrała 7 fiszek • 25 października 2010, 16:00

zmęczo­na życiem, nic nie jest dob­rze, a marze­nia się nie spełniają. Je­den wiel­ki kicz dla ro­man­tyków, rzy­gam rzeczywistością. 

myśl
zebrała 9 fiszek • 18 października 2010, 10:06

Dlacze­go jes­tem ta­ka słaba i tak naiw­na ? Po­mimo te­go,że spra­wiasz mi cho­lerną przyk­rość, ja ciągle o To­bie myślę ... 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 11 lipca 2010, 23:17

Ja

mam ochotę coś posłuchać ale to­tal­nie nie wiem co.


On

a ja mam ocho­te posłuchać Ciebie, ale Ciebie tu­taj nie ma.

niestety. 

myśl
zebrała 4 fiszki • 16 czerwca 2010, 20:55

` chciałabym jak małe dziec­ko, zam­knąć oczy i być niewidzialna. 

myśl
zebrała 26 fiszek • 9 czerwca 2010, 22:18

Po­wie­działaś co miałaś, zro­biłaś co mogłaś. Nie chce Cie? Je­go stra­ta. Usuń gg,usuń nu­mer i wrzuć na luz. 

myśl
zebrała 7 fiszek • 15 kwietnia 2010, 22:20

I co ? I wiel­kie nic. Ja tak sa­mo naiw­na a Ty ciągle wyrachowany. 

myśl
zebrała 18 fiszek • 30 marca 2010, 15:09

Tak się upierałeś,że zro­biłbyś wszys­tko aby coś do mnie czuć ... - po­dob­no dla chcące­go nic trudnego. 

myśl
zebrała 9 fiszek • 29 marca 2010, 11:15

Tak bar­dzo naiw­na, cho­ler­nie zaśle­piona Tobą, ko­lej­ny raz wpa­kowałam się w to piep­rzo­ne bag­no zwa­ne miłością. 

myśl
zebrała 37 fiszek • 28 marca 2010, 21:28
Hersylia

Cześć, Matylda. -Cześć, świnko. Jak się dzisiaj czujesz? -Miałam lepsze dni. - Leon Zawodowiec.

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Hersylia

Użytkownicy
G H I
Kalendarz
Aktywność